Wycena ruchomości


Wykonujemy wyceny maszyn i urządzeń, linii technologicz­nych, pojazdów, środków trwałych oraz środków niskocennych


Naszym celem jest określenie ceny środków trwałych, za którą można byłoby je prawdopodobnie sprzedać w określonych warunkach. Jeśli więc interesuje Państwa rzetelna wycena wartości samochodu, maszyn czy linii technologicznych w stosunkowo krótkim czasie, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji – zarówno wtedy, gdy jest ona niezbędna do zawarcia kredytu bądź umowy leasingowej, jak również np. na potrzeby przeprowadzenia procesu upadłości przedsiębiorstwa.

Metody wyceny wartości maszyn, samochodów i innych środków trwałych w Evertis

Przede wszystkim warto mieć świadomość, że cały proces jest w Polsce uregulowany prawnie, co oznacza, że tak jak w przypadku nieruchomości, sporządzona przez nasz zespół wycena musi spełniać konkretne wymogi formalno-prawne. Kierując się obowiązującymi standardami z reguły bazujemy więc na koncepcji wartości rynkowej, którą określamy za pomocą metody porównawczej. W tym podejściu naszym celem jest właśnie ustalenie prawdopodobnej w danych warunkach ceny sprzedaży na rynku wtórnym. W przypadku wyceny maszyn czy też wartości samochodu bądź innych środków trwałych na potrzeby dochodzenia praw do odszkodowania, np. po pożarze lub powodzi, stosujemy natomiast tzw. wartość odtworzeniową. Szacujemy zatem koszt odtworzenia, czy to parku maszyn czy floty samochodów, uwzględniając zużycie zarówno techniczne, jak i funkcjonalne zniszczonych w jakimś zdarzeniu środków.

Jak przebiega proces wyceny wartości samochodów, maszyn lub innych środków?

W Evertis wycenę wartości samochodów, maszyn i innych środków trwałych poprzedzają z reguły oględziny danej ruchomości. Wtedy też sprawdzamy stan techniczny urządzenia, odczytujemy dane z tabliczki znamionowej, a w przypadku pojazdów weryfikujemy również m.in. przebieg. Poza tym prosimy o udostępnienie nam niezbędnych w danym przypadku dokumentów. Wycena maszyn wymaga od nas zapoznania się np. z podstawą nabycia, dokumentacją techniczno-ruchowa oraz często też z dopuszczeniem do eksploatacji UDT. Dla samochodów będzie to m.in. dowód rejestracyjny.

Świadczymy następujące usługi:

 • szacowanie wycena wartości środków i megaukładów technicznych
 • wyceny maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów
 • wycena maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych
 • wycena linii technologicznych
 • wycena oszacowanie wartości taboru samochodowego
 • wycena wartości samochodów osobowych
 • wycena wartości samochodów ciężarowych
 • wycena wartości naczep
 • wycena przyczep
 • wycena cystern
 • wycena oszacowanie wartości taboru kolejowego
 • wycena oszacowanie wartości lokomotyw
 • wycena oszacowanie wartości wagonów
 • wycena wózków widłowych
 • wycena podnośników
 • wycena samochodów specjalistycznych
 • wycena pojazdów nietypowych
 • wycena maszyn budowlanych
 • wycena oszacowanie wartości maszyn drogowych
 • wycena oszacowanie wartości maszyn rolniczych
 • wycena ciągników
 • wycena środków trwałych
 • wycena środków technicznych
 • wycena środków niskocennych
 • wycena sprzętu RTV, AGD
 • wycena sprzętu komputerowego
 • wycena wyposażenia gospodarstwa domowego
 • wycena wyposażenia parku maszynowego
 • wycena wyposażenia warsztatów
 • wycena sprzętu medycznego
 • wycena wyposażenia szpitali
 • wycena wyposażenia przychodni
 • wycena wyposażenia gabinetów medycznych
 • wycena oszacowanie wartości gabinetów weterynaryjnych
 • wycena oszacowanie wartości sprzętu fitness
 • wycena wartości urządzeń myjni
 • wycena stanów magazynowych
 • wycena urządzeń mierniczych i pomiarowych
 • wycena maszyn leśnych
 • wycena innych ruchomości.

Wyceny są sporządzane do celów:

 • sprzedaży
 • zabezpieczenia kredytów bankowych
 • zawarcia umów leasingowych
 • wycena składników przedsiębiorstwa
 • wycena dla celów podatkowych
 • oszacowanie trwałej utraty wartości,
 • sporządzenie prognozy zmian wartości w czasie,
 • oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej, w przypadku szkody całkowitej
 • ustalenie wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych
 • oszacowanie wartości godziwej przy braku wartości rynkowej
 • oszacowanie wartości dla potrzeb podziału majątku
 • oszacowanie wartości za bezumowne korzystanie
 • innych celów.

Zapytaj o wycenę! +48 781 020 781

Skontaktuj się z nami!