Wycena stacji paliw

Wycena stacji paliw

W zakres naszej działalności wchodzi wycena takich nieruchomości komercyjnych jak stacje paliw.

Prawidłowa wycena tego typu obiektów wymaga uwzględnienia ich potencjału gospodarczego, który wyraża się osiąganymi zyskami. Metodę zysków stosuje się przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości przynoszących dochód, którego wysokości nie można określić w taki sposób, jak przy metodzie inwestycyjnej (tj. na podstawie rynkowych stawek czynszów za najem i dzierżawę). Metodę zysków stosuje się do wyceny tych nieruchomości, które przynoszą dochód bezpośrednio uzależniony od szczególnego przeznaczenia nieruchomości lub sposobu ich użytkowania – czyli m.in. stacji benzynowych.

Wartość takich nieruchomości szacuje się w sposób wieloetapowy obejmujący:

- określenie przychodów osiąganych przez użytkownika z działalności prowadzonej na nieruchomości,

- określenie kosztów zakupu (towarów i materiałów), usług i wynagrodzeń pracowników,

- obliczenie dochodu brutto użytkownika przez odjęcie kosztów zakupu od przychodów z działalności,

- określenie wydatków operacyjnych,

- obliczenie dochodu operacyjnego netto użytkownika przez odjęcie wydatków operacyjnych od dochodu brutto,

- określenie poprzez analizę rynku wysokości procentowego udziału właściciela w dochodzie netto użytkownika,

- określenie dochodu właściciela,

- określenie stopy kapitalizacji,

- oszacowanie bieżącej wartości rynkowej nieruchomości poprzez dyskontowanie strumieni dochodów.

Nasza firma posiada doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje do wykonywania wycen nieruchomości zabudowanych stacjami paliw. Wykonujemy wyceny dla dużych firm oraz indywidualnych podmiotów, na podstawie długoterminowych umów oraz na podstawie jednorazowych zleceń.

Wyceny nieruchomości zabudowanych stacjami paliw wykonujemy na terenie całego kraju, oferując bardzo konkurencyjne ceny i krótkie terminy realizacji.