O firmie


Evertis

Serdecznie witamy na stronie internetowej firmy Evertis Sp. z o.o. i Evertis Izabela Czyżewska świadczącej usługi w zakresie wyceny nieruchomości w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Założycielem firmy jest Izabela Czyżewska – ekonomista i rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia zawodowe nr 6612 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz uprawnienia do sporządzania wycen nieruchomości do celów kredytowych, potwierdzone wpisem na listę Związku Banków Polskich.

Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ukończyła Podyplomowe studia wyceny nieruchomości organizowane przez Wyższą Szkołę Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Ponadto posiada uprawnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych nadane przez Ministra Finansów. Przez wiele lat zawodowo związana z uczelniami wyższymi, agencjami rządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego, gdzie pełniła funkcje kierownicze. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w profesjonalnych szkoleniach.


Profesjonalny zespół

Tworzymy zgrany zespół, w skład którego wchodzą rzeczoznawcy majątkowi, specjaliści od analiz rynkowych, licencjonowani pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

Przy realizacji powierzonych nam zadań działamy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Sporządzane przez nas opracowania spełniają wszelkie wymogi formalno-prawne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawa i standardy zawodowe.

Naszym Klientom i Partnerom gwarantujemy profesjonalizm, obiektywizm, poufność powierzonych informacji, rzetelną i terminową realizację zleconej wyceny oraz satysfakcję ze współpracy.

Usługi wykonujemy na terenie całej Polski, w szczególności na terenie województwa wielkopolskiego.

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Zapraszamy do współpracy, jesteśmy przekonani, iż znajdą w nas Państwo godnych partnerów.
Izabela Czyżewska